fbpx

ධම්මපදට්ඨ කථා සරල සිංහල අනුවාදය
මෙම සහස්ස වර්ගයේ ඇතුළත් වන කථා වස්තූන්

1 ගාථා රත්නය – සහස්සම්පි චේ වාචා …..
තම්බදාඨික චෝරඝාතකයාගේ කථා වස්තුව

2 ගාථා රත්නය – සහස්සම්පි චේ ගාථා …..
බාහිය දාරුචීරිය තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

3 ගාථා රත්නය – යෝ චේ ගාථාසතං භාසේ …..
4 ගාථා රත්නය – යෝ සහස්සං සහස්සේන …..
කුණ්ඩලකේසි තෙරණියගේ කථා වස්තුව

5 ගාථා රත්නය – අත්තා හවේ ජිතං සෙය්‍යෝ …..
6 ගාථා රත්නය – නේව දේවෝ න ගන්ධබ්බෝ
අනර්ථය විමසූ බමුණාගේ කථා වස්තුව

7 ගාථා රත්නය – මාසේ මාසේ සහස්සේන …..
සැරියුත් තෙරුන්ගේ මාමාගේ කථා වස්තුව

8 ගාථා රත්නය – යෝ ච වස්සසතං ජන්තු …..
සැරියුත් තෙරුන්ගේ ඤාති සහෝදරයෙකුගේ කථා වස්තුව

9 ගාථා රත්නය – යං කිඤ්චි යිට්ඨං ව හුතං ව ලෝකේ …..
සැරියුත් තෙරුන්ගේ යහළු බ්‍රාහ්මණයෙකුගේ කථා වස්තුව

10 ගාථා රත්නය – අභිවාදනසීලිස්ස …..
ආයුවඩ්ඪන කුමාරයාගේ කථා වස්තුව

11 ගාථා රත්නය – යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ …..
සංකිච්ච සාමණේරයන්ගේ කථා වස්තුව

12 ගාථා රත්නය – යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ …..
ඛාණු කොණ්ඩඤ්ඤ තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

13 ගාථා රත්නය – යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ …..
සප්පදාස තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

14 ගාථා රත්නය – යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ …..
පටාචාරා තෙරණියගේ කථා වස්තුව

15 ගාථා රත්නය – යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ …..
කිසා ගෝතමියගේ කථා වස්තුව

16 ගාථා රත්නය – යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ …..
බොහෝ දරුවන් සිටි භික්ෂුණියගේ කථා වස්තුව

Weight .19 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අමා දම් රස වෑහෙන විස්තරාර්ථ ධම්මපදය 8 – Ama Dam Rasa Vehena Vistharartha Dhammapadaya 8”

Your email address will not be published. Required fields are marked