fbpx

ධම්මපදට්ඨ කථා සරල සිංහල අනුවාදය
මෙම සුඛ වර්ගයේ ඇතුළත් වන කථා වස්තූන්

1 ගාථා රත්නය – සුසුඛං වත ජීවාම …..
2 ගාථා රත්නය – සුසුඛං වත ජීවාම …..
3 ගාථා රත්නය – සුසුඛං වත ජීවාම …..
ඤාති කෝළාහලය සංසිඳවීම ගැන කථා වස්තුව

4 ගාථා රත්නය – සුසුඛං වත ජීවාම …..
මාරයාගේ කථා වස්තුව

5 ගාථා රත්නය – ජයං වේරං පසවති …..
කොසොල් රජුගේ පරාජය ගැන කථා වස්තුව

6 ගාථා රත්නය – නත්ථි රාගසමෝ අග්ගි …..
එක්තරා කුලදැරියකගේ කථා වස්තුව

7 ගාථා රත්නය – ජිඝච්ඡාපරමා රෝගා …..
එක්තරා උපාසකයෙකුගේ කථා වස්තුව

8 ගාථා රත්නය – ආරෝග්‍යාපරමා ලාභා …..
පසේනදී කොසොල් රජුගේ කථා වස්තුව

9 ගාථා රත්නය – පව්වේකරසං පීත්වා …..
තිස්ස තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

10 ගාථා රත්නය – සාහු දස්සනමරියානං …..
11 ගාථා රත්නය – බාලසංගතචාරීහි …..
12 ගාථා රත්නය – තස්මාහි ධීරඤ්ච පඤ්ඤඤ්ච බහුස්සුතඤ්ච….
සක්දෙවිඳුගේ කථා වස්තුව

Weight .09 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අමා දම් රස වෑහෙන විස්තරාර්ථ ධම්මපදය 15 – Ama Dam Rasa Vehena Vistharartha Dhammapadaya 15”

Your email address will not be published. Required fields are marked