fbpx

ධම්මපදට්ඨ කථා සරල සිංහල අනුවාදය
මෙම නාග වර්ගයේ ඇතුළත් වන කථා වස්තූන්

1 ගාථා රත්නය – අහං නාගෝ’ව සංගාමේ …..
2 ගාථා රත්නය – දන්තං නයන්ති සමිතිං …..
3 ගාථා රත්නය – වරමස්සතරා දන්තා …..
බුදුරජුන් ගැන වදාළ කථා වස්තුව

4 ගාථා රත්නය – න හි ඒතේහි යානේහි …..
කලින් ඇත්ගොව්වෙකුව සිටි භික්ෂුවගේ කථා වස්තුව

5 ගාථා රත්නය – ධනපාලකෝ නාම කුඤ්ජරෝ …..
වයසක බමුණෙකුගේ පුතුන්ගේ කථා වස්තුව

6 ගාථා රත්නය – මිද්ධී යදා හෝති මහග්ඝසෝ ච …..
කොසොල් රජුගේ කථා වස්තුව

7 ගාථා රත්නය – ඉදං පුරේ චිත්තමචාරි චාරිකං …..
සානු සාමණේරයන්ගේ කථා වස්තුව

8 ගාථා රත්නය – අප්පමාදරතා හෝථ …..
පාවෙය්‍යක ඇත් රජාගේ කථා වස්තුව

9 ගාථා රත්නය – සචේ ලභේථ නිපකං සහායං …..
10 ගාථා රත්නය – නෝචේ ලභේථ නිපකං සහායං …..
11 ගාථා රත්නය – ඒකස්ස චරිතං සෙය්‍යෝ …..
බොහෝ භික්ෂූන්ගේ කථා වස්තුව

12 ගාථා රත්නය – අත්ථම්හි ජාතම්හි සුඛා සහායා …..
13 ගාථා රත්නය – සුඛා මත්තෙය්‍යතා ලෝකේ …..
14 ගාථා රත්නය – සුඛං යාව ජරා සීලං….
මාරයා ගැන කථා වස්තුව

Weight .10 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අමා දම් රස වෑහෙන විස්තරාර්ථ ධම්මපදය 23 – Ama Dam Rasa Vehena Vistharartha Dhammapadaya 23”

Your email address will not be published. Required fields are marked